Ernstig Astma

Aanmelden

Onderwerpen


Plenaire lezingen
    

‘Ernstig of moeilijk, lastig hoor’

Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL Leeuwarden

Jasper Kappen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam


Bij de openings sessie komt een breed spectrum van astma patiënten aan bod. Van een lastig behandelbaar astma bij de huisarts tot een ernstig astma patient met een GINA 6 behandeling. In de presentatie zullen diverse treatable traits besproken worden die gedurende de workshops verder worden uitgediept. De introductie is een interactief overzicht van de cursus.


Pro/Con discussie: SABA zo nodig is UIT

Pro: Marijke Amelink
        Spaarne Gasthuis, Haarlem

        
Con: Anneke ten Brinke, longarts
        Medisch Centrum Leeuwarden  

Workshops:

KNO en astma: De united airways als treatable trait

Jasper Kappen, longarts
Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Marjolein Cornet, KNO
Amsterdam UMC (AMC)
 

In het tijdperk van de treatable traits verdienen de bovenste luchtwegen extra aandacht in de behandeling van (ernstig) astma. De relatie tussen de bovenste en onderste luchtwegen wordt vaak beschreven in een model van united airways waarbij er niet alleen vergelijkbare pathofysiologische mechanisme zijn maar waarbij er ook een duidelijke relatie is in ziekteactiviteit. Zo kan inflammatie in het KNO gebied leiden tot ontregeling van astma. Betrokkenheid van de bovenste luchtwegen kan variëren van allergie, sinusitis tot poliposis nasi. Al deze ziektebeelden zullen met de behandel mogelijkheden de revue passeren. Zo worden de united airways een treatable trait.

Leerdoelen / onderwerpen:
- Up to date overzicht van de rol van bovenste luchtwegen bij astma
- Allergische rinitis: behandelmogelijkheden waaronder allergeenimmunotherapie
- Niet allergische rinitis
- CRS zonder neuspoliepen (CRSsNP): behandelmogelijkheden
- CRS met neuspoliepen (CRSwNP): behandelmogelijkheden
- Invloed CRSwNP op de regulatie (eosinofiel) astma

 

Hoesten

Lieven Dupont, longarts
Stephanie Everaerts, longarts i.o.
Universitair Ziekenhuis, Leuven 


Deze workshop behandelt de problematiek van chronisch hoesten en het belang van astma als oorzaak van chronisch hoesten. Aan de hand van een aantal casussen proberen we meer duidelijkheid te verschaffen over de diagnostische en therapeutische aanpak bij dergelijke patiënten.

 

GINA anno 2020, hoe doe je dat in de praktijk?

Ilonka van Veen, longarts
Lonneke Visscher, longarts i.o.
Medisch Spectrum Twente, Enschede


De meest recente update van de GINA richtlijn heeft nogal wat stof doen opwaaien. In deze workshop worden de belangrijkste veranderingen in de laatste GINA richtlijn en de consequenties voor de praktijk besproken.

Leerdoelen:
- Kennis vergaren over de inhoud en achtergrond van de aanpassingen in de laatste GINA richtlijn.
- Implementatie van de richtlijn voor de dagelijkse praktijk, discussie over kansen en obstakels.

 

Personalised medicine bij ernstig astma

Els Weersink, longarts
Pieter Paul Hekking, longarts i.o.
Amsterdam UMC (AMC), Amsterdam


Een patiënt met ernstig astma heeft sterk afgenomen kwaliteit van leven door het chronische karakter van de klachten en met een persoonlijk coping gedrag kan er worden om gegaan met het steeds wisselende klachtenpatroon. Hier hoort een persoonlijke en juiste behandeling bij om deze patiënt goed te behandelen. Bij patiënten met ernstig astma is inmiddels aangetoond dat het om een heterogene aandoening gaat in plaats van 1 ziektebeeld astma. We onderscheiden inmiddels verschillende fenotypes die leidend zijn voor de gekozen behandeling in GINA stap 5. Welke behandeling nu het beste is voor welke patiënt en hoe deze patiënt het beste herkent kan worden zullen we bespreken in deze workshop.

 

Behandeling en monitoring van astma tijdens de zwangerschap

Saar van Nederveen-Bendien, longarts
Vera Schuitema, longarts i.o.
HagaZiekenhuis, Den Haag


Astma is een chronische longaandoening die veel op jonge leeftijd voorkomt. Nederland telt op dit moment meer dan 500.000 patiënten met astma. Naar schatting heeft 8-10% van alle zwangeren astma. Astma tijdens de zwangerschap verdient speciale aandacht gezien de potentieel nadelige effecten voor het ongeboren kind, de moeder en het beloop van de zwangerschap bij een slecht gecontroleerd astma. Het belang van een goede astma controle tijdens de zwangerschap wordt vaak onderschat. Bovendien bestaat de neiging tot het stoppen of minderen van de inhalatie medicatie door oa vrees voor teratogene effecten van medicatie. Bij het raadplegen van informatie bronnen zoals het farmacotherapeutisch kompas en het Lareb worden vaak tegenstrijdige adviezen gegeven over teratogene effecten. Dit leidt tot onnodige verwarring en onzekerheid onder behandelaars van patiënten met astma. Educatie van zowel de patiënten als de betrokken zorgverleners is hiervoor van groot belang. Voor een goede monitoring patiënten met astma tijdens de zwangerschap is een proactieve benadering en een hogere controlefrequentie dan buiten de zwangerschap gewenst. Een multidisciplinaire benadering en aanvullende parameters zoals FeNO kunnen hier positief aan bijdragen.

Leerdoelen:
- De behandeling van patiënten met astma tijdens de zwangerschap.
- Het monitoren van patiënten met astma tijdens de zwangerschap.Hooggebergte behandeling

Marieke Drijver, longarts
Harry Horsman, Klinisch psycholoog
Nederlands Astmacentrum Davos


Hooggebergte behandeling bestaat al meer dan 100 jaar en heeft een plaats in de richtlijn ernstig astma.

De combinatie van de prikkelarme omgeving, multidisciplinaire assessement en personalised medicine vormt een
niet-medicamenteuze aanvulling op de groeiende medicamenteuze behandel mogelijkheden.
In de workshop komen oa de volgende onderwerpen aan bod:

• Wat is hooggebergte behandeling, wat is het behandelmodel, wat is het doel
• Wanneer kan hooggebergte behandeling worden overwogen
• Wat is de plaats van hooggebergte behandeling in de behandeling van ernstig astma
• Wat is de meerwaarde en effectiviteit van hooggebergte behandeling


Treatable traits

Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

David Prins, longarts 
Nederlands Astmacentrum Davos


Astma is een heterogene longziekte en kent meerdere endo/fenotypen. Ongecontroleerd astma kan door meerdere factoren (treatable traits) worden veroorzaakt; o.a. pulmonaal, extra-pulmonaal, omgevings- en gedragsfactoren. Deze workshop is erop gericht om het "one size fits all" principe te laten varen door middel van het identificeren van de treatable traits om een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen.

Leerdoelen:
- Inzicht krijgen in de treatable traits bij astma.
- Richting geven aan de behandelmogelijkheden van deze traits.

 

MDO a.d.h.v. 4 casuïstieken

Longartsen, KNO-arts, Psycholoog, Fysiotherapeut


U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd als voorbereiding op dit symposium, een casus voor te bereiden om tijdens de casusbespreking te kunnen presenteren.