Ernstig Astma

Aanmelden

Uitnodiging

Geachte collega,

Met groot genoegen nodigen we u uit voor het elfde symposium ‘Op de Hoogte van astma’. Na de prachtige jubileumeditie van vorig jaar pakken we de draad gewoon weer op. De veranderingen op het gebied van astma behandeling en organisatie van zorg gaan snel. En dat heeft consequenties. Niet alleen voor longartsen met ernstig astma als aandachtsgebied, maar ook voor de algemene longarts (in opleiding). Hoe blijf je op de hoogte? En hoe organiseer je de astmazorg in eigen kliniek?

Het begeleiden van patiënten met astma kan uitdagend zijn. Behandeling van (ernstig) astma behoeft vaak een multidisciplinaire benadering. Dit laten we terugkomen in de diversiteit van onderwerpen en van het docentenkorps. Dit jaar krijgt dit aspect extra aandacht door een uitgebreide casuïstiek bespreking in MDO-setting. Wat we handhaven is het concept van interactief onderwijs in kleine groepen (workshops). De workshops worden verzorgd door longartsen die veel klinische ervaring hebben met de behandeling van alle aspecten van astma. Zij geven deze workshops tezamen met een longarts in opleiding uit de eigen kliniek.

We willen u dan ook van harte uitnodigen om het symposium in maart volgend jaar bij te wonen!

Graag tot ziens in Davos,
Els Weersink, Anneke ten Brinke, Jasper Kappen en Lous Rijssenbeek